Slide 1
Priestor pre relax ...
Slide 2
Priestor pre naše ratolesti ...
Slide 3
Priestor pre pestovanie ...
previous arrow
next arrow

ZaKoZa – Žilinská komunitná záhrada

Odcudzenie a anonymita ľudí v rámci sídliska a generácii
Chceme spájať všetkých – deti, mladých ľudí, rodiny aj našich dôchodcov.
Zo skúsenosti v rámci komunity kompostovania veríme, že komunitná záhrada by
bola práve tým stmeľujúcim prvkom.

Ekologické aspekty
Vybudovanie aktívnej zelenej plochy v meste. Vybudovaním komunitnej záhrady
chceme dosiahnuť zlepšenie mikroklími sídliska, znížiť odtok vody z územia a
zveľadiť zanedbané priestranstvo. A v neposlednom rade priniesť “zelené” témy
bližšie k ľuďom.

Pestovanie plodín
V posledných rokoch sme zaznamenali veľkú chuť ľudí pestovať plodiny na
balkónoch svojich bytov, preto chceme vytvoriť možnosti pre pestovanie vo väčšom
merítku v blízkosti ich domovov.

Kde

V rámci Hlín V a VI. V spolupráci s mestom Žilina – útvarom hlavného architekta sme
našli nevyužívaný pozemok medzi reštauráciou Máj a obchodom Terno.

Kto

Aktívni ľudia bývajúci na sídlisku Hliny V a VI, momentálne fungujúci v komunite
kompostovania na Bajzovej. Menovite zakladajúci členovia KZ: Veronika Chylová,
Michal Ptačin, Dáša Matejková

Kedy

Začiatok výstavby KZ v 3Q 2021 v závislosti na dostupnosti pozemku.

Detailný popis projektu komunitnej záhrady

Počas prac pri kompostovaní v rámci komunitného kompostovania na Bajzovej skrsla v
hlavách členov myšlienka vytvorenia komunitnej záhrady(KZ). Takáto KZ by samotnému
kompostovaniu dodala ďalší rozmer a umožnila by častejšie stretávanie sa členov,
upevnenie a rozšírenie komunity.

Zároveň sme identifikovali v našom okolí viacero zanedbaných pozemkov, ktoré by mohli
byť použité pre KZ a vybraný pozemok by sme revitalizovali. Týmto by sa zlepšila estetika
sídliska, mikroklíma a rozprúdila debata ohľadom ekologických tém.

V rámci Slovenska funguje viacero komunitných záhrad a mnohé veľmi úspešne s peknými
výsledkami, preto sme sa rozhodli vyhrnúť rukávy a vytvoriť rovnako krásnu (časom aj
krásnejšiu) komunitnú záhradu aj v našom krásnom meste 🙂

Hlavné ciele projektu

 • Hlavným cieľom projektu je revitalizácia nevyužívaného priestoru v rámci sídliska Hliny V-VI a vybudovanie fungujúcej komunitnej záhrady,  t.j. vybudovanie zelenej aktívnej plochy v meste, s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy a ovzdušia a zlepšiť potravinovú sebestačnosť obyvateľov sídliska
 • Záhrada má poskytovať jej užívateľom priestor na výsadbu, kultivovanie, pestovanie rôznych druhov rastlín: úžitkových (zelenina, drobné ovocie, bylinky), okrasných (kríky, okrasné byliny, trávnaté plochy) využívajúc prvky permakultúry
 • Popri sebarealizácii na záhrade má obyvateľom umožniť stretávanie, výmenu skúseností a utužiť tak vzťahy medzi obyvateľmi, od najmenších detí po dôchodcov, vďaka čomu by pre nich spoločenský život mohol získať celkom nový, hlbší význam.
 • Osveta a vzdelávanie v ekologických témach zážitkovou formou  (napr. kolobeh vody, stavba pareniska, kompostovací deň, a pod.)

Podrobný popis KZ

Časť pozemku zo strany obchodu Terno bude slúžiť ako prístupový chodník do samotnej zahradky. Hlavná pestovateľská zóna bude v tvare obdĺžnika nadväzujúca na prístupovú časť.  Betónová plocha bude využitá ako miesto pre vyvýšené záhony čím zlepšíme zadržiavanie vody v pôde.

V priestoroch nebytového objektu bude zriadena technická miestnosť pre odkladanie náradia. Zároveň by sme chceli zapojiť do spolupráce aj obyvateľov tohto objektu.Objekt plánujeme zveľadiť. Vodu zo strechy budeme zadržiavať a bude slúžiť pre zavlažovanie KZ.

Záhrada bude pozostávať z:
 • 30 vyvýšených záhonov pre členov komunity o približnej veľkosti  2,5×1,3m
 • spoločného pareniska pre pestovanie sadeníc
 • spoločného bylinkového záhona
 • spoločného kvetinového záhonu
 • spoločných nízkych ovocných kríkov
 • ovocných stromov
Zázemie záhrady bude pozostávať z:
 • 2x nádrže v objeme 1m3  na vodu pre zavlažovanie
 • kompostéru
 • technickej miestnosti na odkladanie náradia, ktorej strecha bude plniť funkciu zberu dažďovej vody na zavlažovanie
 • pergoly slúžiacej ako úkryt pred nepriazňou počasia
 • lavičiek na sedenie
 • miesta na hranie pre deti
 • z oplotenia do výšky 1,2m

Celkový predpokladaný záber územia KZ je 576 m2 a technická miestnosť v priľahlom objekte.

Realizačný team

Pre účel KZ sme založili občianske združenie OKOPEME o.z., v ktorom budú združení záujemcovia a podporovatelia KZ.

Zakladajúci členovia KZ:

 • Veronika Chylová
 • Michal Ptačin
 • Dáša Matejková

Harmonogram realizácie

1. fáza 2Q 2021 – propagácia

 • Založenie OZ
 • Príprava propagačných materiálov – vizualizácia, letáky, web stránka
 • Náborová kampaň členov KZ

2. fáza 3Q 2021 – realizácia

 • fyzické vybudovanie KZ – 15 ks vyvýšené záhony a oplotenie
 • výsadba stromov

3. fáza 2Q 2022

 • výsadba do vyvýšených záhonov
 • vybudovanie spoločných plôch (bylinkove a kvetinové záhony, ovocné kríky)
 • spolupráca s blízkymi školami/školami v osvetovej činnosti v ekologických témach

4. fáza 2022 a ďalej

 • rozsirenie vyvysenych zahonov podla zaujmu clenov KZ
 • pokračujúce sezóny a zveľaďovanie KZ
 • nove aktivity podľa záujmu a kapacít komunity
 • zdieľanie modelu a skúseností

Riziká

 • Vandalizmus a krádež úrody/mobiliáru
  • oplotenie záhrady, zamykanie záhrady v mimo prevádzkových hodinách, monitorovanie aktivít na pozemku členmi OZ, spolupráca s mestskou políciou.
 • Negatívne ohlasy od niektorých obyvateľov okolitých domov (hluk, lákadlo pre bezdomovcov, kompostovisko priláka potkanov)
  •  trpezlivou a otvorenou komunikáciou vyvrátiť obavy, prípadne uznať opodstatnenosť námietok a zabezpečiť nápravu.
 • Zanedbávanie starostlivosti o záhony, prípadne údržbu záhrady
  • identifikácia a priateľské riešenie príčin, pri neriešení ošetrené v stanovách OZ.
 • Neúroda a záhradkárske choroby
  • používanie len ekologických opatrení na ochranu rastlín/úrody ako aj výlučne ekologické ošetrenie napadnutých rastlín/úrody.
 • Nedostatok financií
  •  realistické plánovanie a efektívne hospodárenie, aktívny fundraising, revízia rozpočtu a členských poplatkov.

ZaKoZa je názov novej žilinskej komunitnej záhradky na Hlinách, ktorá vzniká na nevyužívanom mestskom pozemku v panelákovej džungli. O tom, ako fungujeme, aké sú možnosti a podmienky členstva, sa dozviete tu:
Ako fungujeme

PREČO TO ROBÍME?

REVITALUZUJEME

Nevyužitý, zanedbaný priestor meníme na zelenú oázu v strede sídliska.

PESTUJEME

Vytvárame miesto, kde si môžete vypestovať svoje vlastné jedlo – zdravé, lokálne a zo srdca.

STRETÁVAME SA 

Spájame ľudí so záujmom o prírodu, okolie a dobré susedské vzťahy. A najmä, o príjemné spoločné trávenie času. 

VÁŽIME SI PRÍRODU

Snažíme sa prispieť k zníženiu potravinovej závislosti, zlepšiť kvalitu pôdy a tak prispieť aj k lepšej kvalite vzduchu. Nech sa nám v susedstve lepšie dýcha.

DELÍME SA O SKÚSENOSTI

Za pomoci našich starších a skúsenejších susedov učíme deti hodnotám a fungovaniu prírody, aby pochopili, že sme všetci súčasťou jedného ekosystému

ODDYCHUJEME

Veríme, že práca v hline pôsobí terapeuticky. Po náročnom dni poskytujeme priestor pre relax v tvorení, obklopení zeleňou.

PRIDAJ SA K NÁM!

 • vypestuj si svoju vlastnú zeleninku
 • oddýchni si, prídeš na iné myšlienky či vyčistíš si hlavu 
 • nájdi si nové priateľstvá
 • získaj bezpečné útočisko pre vyšantenie svojich ratolestí a zmysluplné trávenie času so svojou rodinou v rámci sídliska
 • uži si spoločnú kávičku so svojimi starkými na príjemnom mieste

NOVINKY

PODPORUJÚ NÁS

KIA NADÁCIA
Kinekus
NADÁCIA MILANA DUBCA
KROS
ELITE DESIGN

GALÉRIA